برچسب گذاری توسط: مرغداری

دانلود مقاله مرغداری 9 صفحه + doc

طرح فوق طرح پرورش 300 راس گاو شیری همراه با زراعت در زمینی به مساحت 150 هكتار بوده كه هدف از آن تولید شیر ،تلیسه و محصولات زراعی است این طرح در سال پنجم...