برچسب گذاری توسط: معماری و پروتكلها

یادگیری TCP/ IP 36 صفحه + doc

برای درك كامل معماری Cisco centri firewall ، شما نیازمند هستید كه معماری TCPIP را از جایی كه بیان شده است بفهمید این ضمیمه در معماری TCPIP بحث می‌كند و یك مدل مرجع پایه...