برچسب گذاری توسط: مهندسی عمران

بررسی اخبار مهندسی عمران 34 صفحه + doc

كارگزاران معاملات املاك دفاتر مركزی سبز (محیط زیست) در پایتخت تاسیس می‌كنند در مارس 1791 پیر چارلز لانفانت شروع به بررسی سرزمین خود كه نهایتآً پایتخت شد برای مرتب كردن اماكن مهمی مانند یادمانی...