برچسب گذاری توسط: مکان یابی توسط ستارگان

پاورپوینت Global Positioning System 43 صفحه + ppt

GPS یا (Golobal Positining System) یك سیستم مكان یاب جهانی است كه از شبكه ای با 24 ماهواره توسط وزارت دفاع امریكا ساخته شده است و اطلاعات دقیقی از محل، و زمان را در...