برچسب گذاری توسط: نسل جدید

دانلود بررسی تفاوتهای نسل جدید و قدیم 15 صفحه + doc

اریكسون برای رشد روانی – اجتماعی هشت مرحله را مد نظر قرار داد تحولات رشدی از نظر اریكسون در طول یك پیوستار مطابق «اصل تكوین» رخ می دهند و این هشت مرحله صرفاً هشت...