برچسب گذاری توسط: نیم دایره های طلایی

بررسی تعریف نوسان 100 صفحه + doc

تعریف نوسان یك حركت رفت و برگشتی ساده می باشد كه در زمانهای مساوی عیناً تكرار می شود (مثل شخصی كه تاب بازی می‌كند) این حركت حول یك نقطه بنام مركز نوسان صورت می...