برچسب گذاری توسط: هدف ما از رعایت قانون چیست؟

هدف ما از رعایت قانون چیست؟ 10 صفحه + doc

هدف ما از رعایت قانون چیست؟ مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است انسان امروزی به خوبی دانست که مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می...