برچسب گذاری توسط: هنر حجاری

هنر در تاریخ 19 صفحه + doc

در نقش برجسته های تخت جمشید صحنه هایی از مراسم و مناسك رایج در پایتخت شاهان هخامنشی وجود دارد كه عموما پیكره ی پادشاه، كانون اصلی هر صحنه است در این كنده كاری های...