برچسب گذاری توسط: ورق آلومینیوم با آلیاژهای 1100 الی 3300

انواع سقف کرمیت 24 صفحه + doc

انواع سقف کرمیت سقف های کرمیت را می توان به چند نوع دسته بندی کرداز جمله سقف تیرچه بلوک کرمیت سقف پلیمری کرمیت سقف کامپوزیت کرمیت و سقف ضربی کرمیت که این تنوع می...