برچسب گذاری توسط: ویژگی های پورتال

بررسی پورتال و كاربری آن 74 صفحه + doc

تعریف اولیه پورتال بسیار ساده است مکانی (Hub) که ساده ترین کاربران اینترنت با رجوع به آن بتوانند به راحتی از سرویس های متداول در اینترنت بهره مند شوند و یا اطلاعات مورد نیاز...