برچسب گذاری توسط: پیروان هنر انتزاعی

تحقیق هنر انتزاعی 65 صفحه + doc

اصطلاح ((انتزاع)) به معنی چیزی جدا شده از طبیعت همواره موضوع مشاجره بوده است شاید به این علت كه ((انتزاع كردن)) یك چیز را به معنی كاستن از ارزش یا مقام آن تفسیر كرده...